Aanmelden Klantpanel

 
De Friesland hecht veel waarde aan uw mening. Alleen door te luisteren naar de wensen en ideeën van onze verzekerden, kunnen we onze verzekeringen en service blijven verbeteren.

Uw mening telt

Daarom maakt De Friesland regelmatig gebruik van een klantpanel. Per e-mail, en wanneer nodig schriftelijk of op ons kantoor, nodigen wij u uit en vragen wij uw mening.

Meld u aan

Laat ook uw mening horen: meld u aan voor ons klantpanel.
Alvast bedankt voor uw deelname.
 
 
Het verzekerdenummer vindt u op uw zorgpas en polisblad
 
Het meeste contact met de leden van het klantpanel vindt via de e-mail plaats. Het kan voorkomen dat we u schriftelijk vragen willen stellen of u uitnodigen op kantoor. U kunt aangeven hoe u in het kader van het klantpanel benaderd wil worden. 
 
U leest in ons privacy statement hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.